Екзотика

Релси за пердета INFRESA

 

  • Maronette – вертикална щора, обвита от тънко перде
  • Вертикални щори с ламели от дървесни частици
  • Руло-щори с платно от дървесни частици
  • Релси за пердета – с възможност за електрозадвижване и огъване на релсата

Добрите стари пердета  все още са неотменна част от използваните слънцезащитни продукти. Разбира се развитието на новите технологии е оставило своя отпечатък и тук. Традиционно използваните дълги години механизми и материали вече отстъпват място на високотехнологични продукти от ново поколение. Естетическите възможности на продукта са значително разширени, а изборът на системи за задвижване дава възможност за решение на най-разнообразни ситуации.
Релсите за пердета в слънцезащитната програма INFRESA  са от едни от най-известните системи в света -  DECOMATIC и ARQUATI. Универсалност и надеждност са две от основните им характеристики.
Техническите им параметри са в широк диапазон:

  • некорозивно изпълнение на механизмите
  • елегантност и безшумност при експлоатация
  • използване на тип на задвижване с „количка” или „шейничка”
  • управление с ръка, пръчица, шнур или електродвигатели от различен клас, според големината и тежестта на пердетата
  • възможност за огъване на релсите в хиризонтална и вертикална равнина
  • универсалност на монтажа


Брой модели:

    4