Универсална система тип "Балдахин"

Правоъгълни модели за вертикален монтаж

  Близки по функция и външен изглед до римските ролети, но поради различната си конструкция имат възможност за приложение на по-големи остъкления. Избягват изкуственото накъсване на растера на по-малки сектори

Правоъгълни модели за монтаж под наклон и хоризонтално

Използват се успешно при слънцезащита на по-големи покривни остъкления. Предимствата им пред плисето в това отношение позволяват с един механизъм да се задвижват значителни по обем площи, което се отразява благоприятно на цената на продукта. Не е пречка дори разположението им на голяма височина.

Правоъгълни модели с променяща се геометрия на движение

Модели за триъгълници, неправилни форми, полукръг и част от елипса

Решават най-сложните казуси във вътрешната слънцезащита – съчетаване на остъкления в различни и плавно преминаващи една в друга равнини. Незаменим продукт при индивидуални архитектурни решения, затварящи в себе си големи вътрешни пространства, често с обществено предназначение. Максимално опростена експлоатация при максимално усложнено разположение. Възможността за монтаж и начинът на задвижване на тези модели се определят само по индивидуален проект.