Правоъгълни модели с променяща се геометрия на движение

Модели за триъгълници, неправилни форми, полукръг и част от елипса

Решават най-сложните казуси във вътрешната слънцезащита – съчетаване на остъкления в различни и плавно преминаващи една в друга равнини. Незаменим продукт при индивидуални архитектурни решения, затварящи в себе си големи вътрешни пространства, често с обществено предназначение. Максимално опростена експлоатация при максимално усложнено разположение. Възможността за монтаж и начинът на задвижване на тези модели се определят само по индивидуален проект.