Универсална система тип "Балдахин"

Универсална слънцезащитна система INFRESA тип „балдахин”

 

Ако погледнете растера на балдахина може да си помислите, че става дума за „по-големия брат” на римските ролети. Приликата обаче е случайна и единствено визуална. Това е интериорният слънцезащитен продукт, който е най-вариативен и функцията му и високотехнологичните механизми и материали надделяват недвусмислено над дизайна. Образно казано - той върви по вертикала надолу, после се издига нагоре,  катери покриви под всякакъв наклон, пълзи по хоризонтални остъкления,  сменя с лекота равнините на движение, мушка се в дъги и арки, после с лекота описва  окръжности, свива се на хармоника в триъгълници – и всичко това на огромни размери.

Предимствата на продукта вече станаха ясни.

Недостатъци:

  • липсата на въртящи се ламели не позволява регулирането на достъпа на светлина в помещението в детайли
  • наборът на материали и цветове в каталога е ограничен

Употреба:

  • предимно на средни и големи остъкления
  • при зимни градини, атриуми, големи таванни остъкления, басейни, силно остъклени затворени площи с обществено и търговско предназначение, изложбени зали и др.
  • при форми със сложна геометрия


Брой модели:

15

Начин на задвижване:

верижка, манивела, електромотор 230V – с бутон, дистанционно управление или система за автоматично управление

Видове материали:

TREVIRA и  SCREEN

Брой цветове:

12