Хоризонтални алуминиеви щори

Хоризонтални алуминиеви щори

 

Универсален продукт с широко разпространение и елементарен начин на употреба. Хоризонталните алуминиеви щори дават възможност за регулиране достъпа на светлина в безброй много варианти и насочването и в различни части на помещението. Тези качества, заедно със сравнително ниската им цена, ги правят един от най-разпространените засега слънцезащитни продукти. В последно време класическите хоризонтални щори се допълват с модели с луксозен дизайн, нетрадиционни материали и възможности да се решат ситуации с нестандартни форми на прозорците.

Две са основните слаби места на този продукт:

  • ламелите от алуминий абсорбират голям процент от слънчевата светлина и я трансформират в топлинна енергия, която в по-голямата си част остава вътре в помещенията. Това прави продукта неизгоден при използването му за фасади, изложени на по-продължително слънчево грееене и големи прозоречни отвори.
  • почистването на ламелите е трудоемка дейност - още повече, че те са разположени хоризонтално и събират голямо количество прах.

Хоризонтални алуминиеви щори - Употреба:

  • най-често на прозорци с ориентация Север, Североизток, Северозапад
  • други изложения при наличието на ландшафтни предпоставки, ограничаващи прякото слънчево греене /близки околни сгради и високи дървета/
  • преградни стъклени стени

Брой модели:

22

Начин на задвижване: 

шнур и пръчица, верижка, манивела, електродвигател - 24 или 230V

Ширина на ламелите:

16, 25, 35 и 50 мм

Дебелина на ламелите:

0,21 мм и 0,24 мм

Цветове на ламелите:

според каталога /не по-малко от 105/