LS - системи

Eкстериорни и интериорни системи за слънцезащита на големи площи - INFRESA - LS

 

LS-системите са продукт със специфична употреба в областта на слънцезащитата, топлоизолацията , контрола на влажността. Тези системи не претендират за масово приложение, но в определени ситуации просто са единственото спасение. Това е продукт, конструиран специално за защита от слънцето на големи покривни пространства. Възможностите на различните модели са в широк диапазон като максималната площ за задвижване с един двигател е 10 000 кв.м. Приложението му решава едни от най-сложните проблеми в слънцезащитата при басейни, атриуми, големи зимни градини, търговски центрове, оранжерии, непокрити площи и т.н. Разработени са варианти както за интериорен, така и за екстериорен монтаж като движението на слънцезащитния материал може да бъде вертикално, хоризонтално, под наклон, в дъга и т.н. То се осъществява чрез навиване на вал или надипляне по система от задвижващи и поддържащи въжета, валове и макари. LS-материалите са със специална обработка и повишена издържливост и за дълготрайна употреба , не се разнищват, не се разтягат или свиват, изпълняват безупречно функцията си при много високи и много ниски температури, не изискват почистване. Тези системи коригират в широки граници проникването на светлинния спектър, степента на осветеност, влага и температура в помещенията. Поради ниското си собствено тегло не натоварват допълнително покривните конструкции. Използването на LS-системите намалява значително разходите за отопление и охлаждане на големи обекти.

Употреба:

  • големи търговски центрове с покривни остъкления
  • големи зимни градини с обществено предназначение; съчетание между контролирана слънцезащита за посетителите и създаване на оптимална температура и  влажност за отглежданите растения
  • покрити басейни
  • големи атриуми с обществен достъп и разположени в него различни по функция сектори
  • открити търговски центрове
  • оранжерии


Интересен и многопосочен е ефектът при употреба на LS-системите в оранжерии:

  • проникването  на слънчевата светлина се регулира от 20 до 99,9 % в зависимост от типа на материала.
  • намалява се не само вертикалната, но и хоризонталната температурна разлика, което гарантира увеличаване на добива.
  • неотопляемите парници не замръзват, тъй като LS-материалът пропуска навън минимално количество топлина и представлява отлична защита срещу нощното замръзване.
  • с помощта на LS-материала относителната влажност може да бъде напълно регулирана, LS-завесата пропуска изпарения.

Инвестициите в LS-системите се изплащат за кратко време поради значително намаляване на разходите за енергия /и за отопление, и за охлаждане понякога/,  по-ниски разходи за вода, по-ниски разходи на средства за растителна защита, по-ранен добив, по-високо качество на продукцията