Данни за контакт

Адрес:
гр.София 1164, пл. “Йоан Павел II” № 2, e-mail:niralex@infresa-bg.com
Телефон:
+359 2 988 7720
Факс:
+359 2 988 7720
Мобилен:
+359 8 87 25 6164

Форма за контакт

Изпращане на е-мейл