Техническо описание на системата на Японски плъзгащи се панелни стени /JPPS/ - INFRESA

Водещи релси: бяла релса с височина 15 мм. от пресован алуминий. Ширината на релсата зависи от броя канали – 40, 50, 70 и 88 мм. Възможен брой канали – от 2 до 5; със затварящи бели крайни пластмасови.

Носещи профили на панелите: бял пластмасов оребрен профил с колички за плъзгане по каналите на релсата. В долната част на панелите – алуминиева тежест, разположена в джоб на текстила.

Текстилни панели: размерът им се определя от модела на JPPS-а и броя на каналите за движение.