Продукт: Вертикални текстилни щори, модел Duo System за покривни остъкления с голяма площ, водещи релси с опънати между тях текстилни ламели, ел.задвижване.

Характеристики:

  • Система за задвижване DECOMATIC
  • Текстилни ламели с ширина 127 и 89 мм.
  • Възможност за регулиране на достъпа на светлина в много варианти не само чрез въртене на ламелите си, но и с възможността за подбор на материал и цвят с голямо разнообразие.
  • Подходящи за приложение  в помещения с по-голяма площ и сравнително големи остъклени пространства.
  • Част от материалите отговарят на Европейската директива за организация на компютърни работни места
  • Приложими при фасади с произволна географска ориентация – арки, дъговидни фасади, стъклени покриви с неправилна форма, зимни градини
  • Възможност за ел. задвижване и дистанционно управление, вкл. приложимо е интегриране към системи за автоматично управление на сгради.

Повече информация за продукта: Вертикални щори

Алтернативни продукти за остъклени тавани и зимни градини: Балдахин; Плисе; Руло