Универсална система тип "Балдахин"

  Близки по функция и външен изглед до римските ролети, но поради различната си конструкция имат възможност за приложение на по-големи остъкления. Избягват изкуственото накъсване на растера на по-малки сектори
Използват се успешно при слънцезащита на по-големи покривни остъкления. Предимствата им пред плисето в това отношение позволяват с един механизъм да се задвижват значителни по обем площи, което се отразява благоприятно на цената на продукта. Не е пречка дори разположението им на голяма височина.