Близки по функция и външен изглед до римските ролети, но поради различната си конструкция имат възможност за приложение на по-големи остъкления. Избягват изкуственото накъсване на растера на по-малки сектори