Използват се успешно при слънцезащита на по-големи покривни остъкления. Предимствата им пред плисето в това отношение позволяват с един механизъм да се задвижват значителни по обем площи, което се отразява благоприятно на цената на продукта. Не е пречка дори разположението им на голяма височина.