Вертикални щори

Основен модел при вертикалните щори. Дава възможност за покриване на големи площи с едно управление – максимална ширина 7 м и максимална височина до 5 м., която трябва да бъде изчислена на база на максималната носимост на държача на ламелите – 10 кг. за 1 бр. заедно с тежестите. Управление: шнур с верижка, верижка „монокомандо”, двигател 12, 24 и 230 V
Решава слънчезащитата на нестандартни ситуации, все по-често срещащи се в съвременната архитектура. Отклонението на релсата от хоризонтала е макс. 55 градуса. Максимална ширина 7 м; максимална височина 5м. При необходимост е възможно използването на редукционен механизъм 4:1. Равномерното разположение и припокриване на ламелите е осигурено от захващането им с чупещи се шарнирни щипки с различна дължина. Управление: шнур с верижка, верижка „монокомандо”, двигател 12, 24 и 230 V
Най-добрият вариант за слънчезащита при фасади с радиус. Максимална ширина 5.6 м и максимална височина 5 м., която трябва да бъде изчислена на база на максималната носимост на държача на ламелите – 10 кг. за 1 бр. заедно с тежестите. Управление: шнур с верижка; верижка „монокомандо”; двигател 12, 24 и 230 V
Заедно със системата с хоризонтално огъната релса е кошмарът на повечето от занимаващите се със слънцезащита фирми. За нас това е стандартно, благодарение на възможностите на системата DECOMATIC Възможностите за приложение се изчисляват по точна схема. Равномерното разположение и припокриване на ламелите е осигурено от захващането им с чупещи се шарнирни щипки с различна дължина. Управление: шнур с верижка, верижка „монокомандо”, двигател 12, 24 и 230 V.
Възможност за високофункционална и естетична слънцезащита на големи покривни остъклени площи. Ламелите са непрекъснато опънати между двете релси благодарение на специалните водещи колички и пружини, вградени в щипките на ламелите Максимална ширина 4 или 4.5 м и максимална височина 2 или 5 м., които зависят от разположението на щората спрямо вертикала. Възможност за използване и на хоризонтално огънати релси Управление: шнур с верижка; верижка „монокомандо”; двигател 12, 24 и 230 V