Най-добрият вариант за слънчезащита при фасади с радиус. Максимална ширина 5.6 м и максимална височина 5 м., която трябва да бъде изчислена на база на максималната носимост на държача на ламелите – 10 кг. за 1 бр. заедно с тежестите. Управление: шнур с верижка; верижка „монокомандо”; двигател 12, 24 и 230 V