Значително улеснение при монтаж на големи площи. Възможност за управление от едно място. Възможност за синхронизирана връзка със системи за автоматично управление на температурата и осветлението в помещенията. Двигатели 12, 24 и 230 V, едноканални или многоканални дистанционни управления, разделяне на управлението в групи и подгрупи.