SCREEN: Високотехнологичен материал от най-ново поколение на основата на полиестера, с мрежеста структура , запазващ контакта с външната среда при затворени докрай ламели и пропускащ в помещението дифузирана естествена светлина. Създава благоприятен за окото равномерно разпределен светлинен фон в помещението. Използването на този материал елиминира т. нар. „ефект на редовете” – характерната за продукти с ламели по-рязка контрастна граница между падащата сянка и светло-тъмния ареал. Изключително устойчив на външни влияния, възможност за използване и в среда с повишена влажност, елементарна и не толкова честа поддръжка. Създава възможност за добра вентилация, която да елиминира топлината между щората и стъклото и намалява загубите на топлина през зимата. Устойчивост на UV-лъчи, невъзпламеняемост, устойчивост на гниене и химически фактори. Интериорът на помещенията, защитени с този материал, наистина изглежда различно.