Основен модел при вертикалните щори. Дава възможност за покриване на големи площи с едно управление – максимална ширина 7 м и максимална височина до 5 м., която трябва да бъде изчислена на база на максималната носимост на държача на ламелите – 10 кг. за 1 бр. заедно с тежестите. Управление: шнур с верижка, верижка „монокомандо”, двигател 12, 24 и 230 V