Релси за пердета

Системата KS е предназначена за професионално закачане на леки пердета и средно тежки надиплени завеси за дължина до 7 м. (30 м2) и до 500 гр/м2. Може да бъде изработена както права, така и хоризонтално или вертикално огъната релса. Движението на пердетата може да се осъществява чрез дърпане с ръка на самото перде.
Системата CKS е предназначена за професионално закачане на леки пердета и средно тежки надиплени завеси за дължина до 6 м. (30 м2) и до 500 гр/м2. Може да бъде изработена както права, така и хоризонтално или вертикално огъната релса. Движението на пердетата може да се осъществява чрез дърпане с ръка на самото перде, чрез използването на пръчица или с помощта на безконечен шнур в края на релсата.
Релсата FMS е предназначена за леки и средно тежки надиплени пердета и завеси. Задвижване с мотор, управление - с бутон, централна система или дистанционно управление. Релсата FMS се управлява с 230 V мотор, който е разположен отвесно в единия край на релсата.
Алуминиева релса, предназначена за леки и средно тежки надиплени пердета и завеси. Задвижване с мотор, управление - с бутон, централна система или дистанционно управление. Профилът може да бъде хоризонтално огънат. Релсата POWER LINE се управлява с 230 V мотор, който е разположен отвесно в единия край на релсата.

Подкатегории