Възможност за слънцезащита при почти всички неправилни форми на вертикално разположени прозорци. Индивидуално задвижване на отделни сектори. Управление с гриф и шнур. Брой модели - 9