Важно допълнение към плисетата от предишния тип. Намесват се в решаването вече не на „нестандартни”, а на „невъзможни” ситуации. Единствен недостатък – стационарен монтаж. Брой модели - 6