Смисълът на това специално изпълнение се състои в използването в един продукт на два коренно различни по пропускане на светлината материали. Това дава възможност достъпът на естествена светлина в помещението да се регулира в много широк диапазон, което значи, че в него могат да се извършват и различни по своето естество дейности. Този модел спестява неизбежното в някои случаи дублиране на плисето с други вътрешни или външни слънцезащитни продукти, запазва неговата дискретност и не усложнява нещата с появата на допълнителни задвижвания. Моделът „ден и нощ” е възможен за изпълнение само при правоъгълните по форма типове плисета.