Има малко по-едър растер като хоризонтали и дублира двулицево материала и от двете страни. Затварянето на въздух между двете стени на дуета дава своя принос в подобряване на топлоизолационните характеристики на продукта както през лятото, така и през зимата. Обикновено при този модел вътрешната и външната страна на плисето са от различаващи се по цвят материали. Моделът „дует” е възможен за изпълнение само при пвоъгълните по форма типове плисета, задвижвани с верижка. Използват се релси с по-големи размери 29,5х39 мм