Римски руло щори

  Най-олекотеният като механизъм вариант. Механизмът за задвижване е разположен в стоманена горна релса 25х25 мм. Управление с шнур. Шиене на плата:

  • с вертикално разположени уплътняващи текстилни ленти, без банели
  • с банели във видими отпред тунелчета

Положение на продукта при спускане до долу – равно
Механизмът за задвижване е разположен в алуминиева горна релса 32х37 мм със странични затварящи пластмасови елементи . Управление с верижка с опъваща тежест. Шиене на плата:

  • с вертикално разположени уплътняващи текстилни ленти, без банели
  • с банели във видими отпред тунелчета
  • с банели с покрити от вълната тунелчета
  • с банели с изнесени от задната страна на плата тунелчета

Положение на продукта при спускане до долу - равно или на вълни
Механизмът за задвижване е разположен в алуминиева горна релса 32х37 мм; тристранно затворена; със странични затварящи пластмасови елементи . Управление с верижка без опъваща тежест. Шиене на плата:

  • с вертикално разположени уплътняващи текстилни ленти, без банели
  • с банели във видими отпред тунелчета - с банели с покрити от вълната тунелчета
  • с банели с изнесени от задната страна на плата тунелчета

Положение на продукта при спускане до долу – равно или на вълни