Механизмът за задвижване е разположен в алуминиева горна релса 32х37 мм със странични затварящи пластмасови елементи . Управление с верижка с опъваща тежест. Шиене на плата:

  • с вертикално разположени уплътняващи текстилни ленти, без банели
  • с банели във видими отпред тунелчета
  • с банели с покрити от вълната тунелчета
  • с банели с изнесени от задната страна на плата тунелчета

Положение на продукта при спускане до долу - равно или на вълни