Задвижването чрез интегрирана във вала пружина със спирачка опростява визията на продукта като елиминира всички допълнителни висящи елементи. По-подходящ за използване при по-малки прозорци. Диаметър на вала 25 и 34 мм. Възможен волан на долния профил.