Касетъчната маркиза Olivia се отличава с по-голямо разнообразие на предлаганите опции в сравнение с Isabela, но и тя в прибрано положение съвършено предпазва плата и останалите части на конструкцията от неблагоприятното въздействие на околната среда и по този начин гарантира дълговечността на изделието. Конструкцията се предлага в няколко стандартни цвята.Предният профил дава възможност за поставяне на подвижен (спускащ се) волан. Olivia е маркиза, която може да се задвижва само с мотор и към нея може да се прикрепи допълнително LED осветление.  Предварително комплектованата и регулирана маркиза лесно се монтира с помощта на конзоли за окачване на изделието.  Тази система може да се монтира както на стената, така и на тавана, а с частичното обръщане на касетата наклонът може да бъде регулиран от 10° до 45°.