Японски плъзгащи се стени

При този модел издърпването на панелите встрани се осъществява с ръка. Възможно е асиметричното им движение в собствения им канал от началото до края на релсата. Вие определяте кой панел и къде да застане в стационарно положение.
Движението на панелите е симетрично. Шнурът контактува с водещите един или два панела. Движението на другите е производно и симетрично . Разположение на управлението – ляво, дясно или в двата края едновременно. Събиране на панелите – ляво, дясно или в двата края едновременно.
Пръчицата се поставя в конзолата на панелите. По избор панелите се движат като в предишните два модела – симетрично или асиметрично.
Този продукт разполага може би с най-тихия двигател в слънцезащитата.