При този модел издърпването на панелите встрани се осъществява с ръка. Възможно е асиметричното им движение в собствения им канал от началото до края на релсата. Вие определяте кой панел и къде да застане в стационарно положение.