Движението на панелите е симетрично. Шнурът контактува с водещите един или два панела. Движението на другите е производно и симетрично . Разположение на управлението – ляво, дясно или в двата края едновременно. Събиране на панелите – ляво, дясно или в двата края едновременно.