FSV 54 / EXT-50 Управление – безконечен шнур Ламели – гладки 50 мм; горна релса 40х40 мм Странично водене – облицовано в полиамид стоманено въже Монтаж – при много малки размери на нишата за монтаж

FKV 54 / EXT-50 Управление – манивела Ламели – гладки 50 мм; горна релса 40x40 мм Странично водене – облицовано в полиамид стоманено въже Монтаж – при малки размери на нишата за монтаж

FEV 50 / EXT-50 H Управление – електродвигател Ламели – гладки 50 мм; горна релса 58х56 мм Странично водене – облицовано в полиамид стоманено въже Монтаж – при малки размери на нишата за монтаж

FKV 50 / EXT-50 H Като тип FEV 50, но управление с манивела