FEV 60 Управление – електродвигател Ламели – гладки 60 мм; горна релса 58х56 мм Странично водене – облицовано в полиамид стоманено въже Монтаж – при малки размери на нишата за монтаж

FKV 60 Като тип FEV 60, но управление с манивела

FES 60 Управление – електродвигател Ламели – гладки 60 мм; горна релса 58х56 мм Странично водене – водещи релси. Ламелите контактуват с тях с водещи щифтове. Повишена ветроустойчивост. Монтаж – при малки ширини на нишата за монтаж

FKS 60 Като тип FES 60, но управление с манивела