FEV 80 / F-80 Управление – електродвигател Ламели – гладки 80 мм; горна релса 58х56 мм Странично водене – облицовано в полиамид стоманено въже Монтаж – при малки височини на нишата за монтаж

FKV 80 / F-80 Като тип FEV 80, но управление с манивела

FES 80 / F-80 Управление – електродвигател Ламели – гладки 80 мм ; горна релса 58х56 мм Странично водене – водещи релси. Ламелите контактуват с тях с водещи щифтове. Повишена ветроустойчивост. Монтаж – при малки височини на нишата за монтаж

FKS 80 / F-80 Като тип FES 80, но управление с манивела