Релси за пердета

Брой модели:
7
Начин на задвижване:
на ръка, шнур, пръчица, двигател

РЕЛСИ ЗА ПЕРДЕТА INFRESA

Класически продукт, произведен със съвременни технологии, дори и в нестандартни форми.

Предимства:

Възможни недостатъци:

Някои полезни съвети:

 • Преди да поръчате релсите за пердета, информирайте се за вида на пердето, начина на ушиването му, теглото на текстила и възможния пакет, който ще образува при събирането, за да може релсата да бъде проектирана и произведена с оптималните размери и характеристики;

 • Преди да проектирате шлицовете за скрит монтаж на релсите за пердета, консултирайте се със специалисти, които ще препоръчат, както какви да са размерите, така и изводите за евентуално окабеляване;

Използването на пердета за ограничаване на слънцегреенето и лесно затъмняване на помещенията е един от най-старите начини не само за слънцезащита, но и за оформление на интериорния дизайн в жилищата.

С развитие на технологиите са се променяли, както характеристиките на материите и тяхното ефективно приложение, така и системите за задвижване – към все по-елегантни, леки, безшумни и високотехнологични механизми.

В последните години натискането на един бутон или икона в мобилно приложение не е рядко, когато трябва да се спуснат или отворят десетки квадратни метра завеси, а възможността релсите да бъдат произвеждани и с огъвки дава възможност използването на пердетата да не се ограничава само в домовете, а вече и често в офис-пространствата.

Ние не можем да Ви предложим избора и ушиването на самите текстили за пердетата, но ще участваме в проектирането и консултацията за монтаж на самите механизми – ръчни или електрически, в системи Smart-home контрол или дистанционно управление. Релсите за пердета INFRESA могат да бъдат произведени по предварително зададени радиуси, огъвки и дъги. Техническите им параметри са в широк диапазон:

Техническите им параметри са в широк диапазон:

 • Некорозивно изпълнение на механизмите;

 • Елегантност и безшумност при експлоатация;

 • Използване на тип на задвижване с „количка” или „шейничка”;

 • Управление с ръка, пръчица, шнур или електродвигатели от различен клас, според големината и тежестта на пердетата;

 • Възможност за огъване на релсите в хиризонтална и вертикална равнина;

 • Универсалност на монтажа;

Употреба:

 • При фасади с произволна географска ориентация;

 • Основно в помещения с по-голяма площ и сравнително големи остъклени пространства;

 • При оборудване на компютърни зали и помещения, където се търси високо ниво на затъмнение;

 • При оборудване на помещения, където се изисква допълнително редуциране на шума отвън;

Брой модели: 7

Начин на задвижване: ръка, шнур, пръчица, двигател.

Направи Запитване