Хоризонтални алуминиеви щори

Брой модели:
22
Начин на задвижване:
шнур и пръчица, верижка, манивела, електродвигател – 24 или 230V
Цветове на ламелите:
според каталога /не по-малко от 105/

Хоризонтални алуминиеви щори

Предимства:

Възможни недостатъци:

Някои полезни съвети:

  • Когато избирате хоризонтални алуминиеви щори препоръчваме моделите с дебелина на ламелите 0,21 мм – оптимален вариант за устойчивост и еластичност;

  • Информирайте се за възможностите за използване на перфорирани ламели, съчетаване на цветовете на горните релси и ламелите, използването на планки за „скрит“ монтаж;

Универсален продукт с широко разпространение и елементарен начин на употреба. Хоризонталните алуминиеви щори дават възможност за регулиране достъпа на светлина в безброй много варианти и насочването и в различни части на помещението.

Тези качества, заедно със сравнително ниската им цена, ги правят един от най-разпространените засега слънцезащитни продукти. В последно време класическите хоризонтални щори се допълват с модели с луксозен дизайн, нетрадиционни материали и възможности да се решат ситуации с нестандартни форми на прозорците.

Две са основните слаби места на този продукт:

  • Ламелите от алуминий абсорбират голям процент от слънчевата светлина и я трансформират в топлинна енергия, която в по-голямата си част остава вътре в помещенията. Това прави продукта неефективен при използването му за фасади, изложени на по-продължително слънчево грееене и големи прозоречни отвори;

  • Почистването на ламелите е трудоемка дейност – още повече, че те са разположени хоризонтално и събират голямо количество прах;

Употреба:

  • Най-подходящи на прозорци с ориентация Север, Североизток, Северозапад;

  • Други изложения при наличието на ландшафтни предпоставки, ограничаващи прякото слънчево греене /близки околни сгради и високи дървета/;

  • Преградни стъклени стени;

Брой модели: 22

Начин на задвижване: шнур и пръчица, верижка, манивела, електродвигател – 24 или 230V.

Ширина на ламелите: 16, 25, 35 и 50 мм.

Дебелина на ламелите: 0,21 мм и 0,24 мм.

Цветове на ламелите: според каталога /не по-малко от 105/.

Галерия

Направи Запитване