Фирма “НИРАЛЕКС” е създадена през 1994 г. и от тогава представя на българския пазар комплексната програма за слънцезащита INFRESA. Тя включва в себе си: 

- 16 типа продукти;
- 255 модела;
- 195 вида материали;
- 1654 цвята;

Произведени са преимуществено в Чехия, Германия и Австрия с висококачествени материали и по най-съвременни технологии. Основната част от продуктите са на пазара вече над 25 години и успешно са издържали проверката на времето при най-разнообразни условия на експлоатация.

INFRESA
Най-характерното за програмата INFRESA е това, че тя е ориентирана изцяло към продукти, отговарящи на изискванията на потребителя и нормите на слънцезащита и топлоизолация в страните от Европейската общност. Новите продукти и материали и цялостното развитие на програмата INFRESA са съобразени с европейските тенденции в това направление:

Европейско
качество

Качеството е водещото в нашата работа. Доставчиците на щорите INFRESA са утвърдени в бранша фирми от Чехия, Германия и Австрия. Продуктите, които те произвеждат и доставят за нас, както и работата и квалификацията на монтажните ни екипи, са съобразени със стандартите на страните от Европейския съюз.

Високотехнологично производство

Доставчиците на продуктите от програмата INFRESA са насочили изцяло своята работа към технологичното обновление на производството си, конструктивното усъвършенстване на продукцията и разнообразяване на асортимента.

Висококачествени материали

За производството на щорите INFRESA са използвани грижливо подбрани материали с високо качество, доставени от най-реномираните фирми в бранша.

Дълготрайна
употреба

Щорите INFRESA ще смените едва тогава, когато ви омръзне техният цвят.

Щори и щори INFRESA

Към традиционното за българина разбиране на събирателното понятие “щори” програмата INFRESA включва още:

 • Продукти за прозорци с неправилни форми – трапец, триъгълник, свод, дъга, полукръг и др;

 • Продукти за прозорци, разположени под наклон в произволен ъгъл;

 • Продукти с променяща се геометрия на движение;

 • Продукти с двойна функция в едно – вертикална щора и перде;

 • Системи за слънцезащита на големи покривни остъкления – зимни градини, атриуми, търговски центрове, басейни;

 • Системи за слънцезащита с едно задвижване, обхващащи площ до 10 000 м²;

 • Специални текстилни материали с промазка тип алуминий, перлекс, тефлон, с висока степен на отблъскване на светлината и ниска абсорбция;

 • Специални текстилни материали с мрежеста структура и ниво на топлоизолация до 92%;

 • Специални текстилни материали с повишена шумопоглъщаща функция;

 • Разнообразни продукти за външна слънцезащита, далеч по-функционални от традиционните ролетни щори;

 • Материали с висока декоративна стойност;

 • Щори от специално обработен дървен материал, масивно дърво или бамбук;

 • Електрозадвижване с дистанционно управление и системи за самостоятелно управление на слънчезащитата със сензори за вятър, слънце, дъжд, термодатчици и таймери. Съвместимост с централни системи за електронно управление на техниката и комуникациите на цели сгради;

Накъде върви Европа

В последните години развитието на пазара на слънцезащитни продукти е изключително динамично и в него много бързо навлизат високотехнологични и изключително ефективни от икономическа гледна точка системи. Съвсем ясно са очертани и общите тенденции:

 • Подчертано изместване на вътрешните слънчезащитни продукти от външни, особено при административните и производствени сгради;

 • Тотален превес на текстилната слънцезащита спрямо тази от алуминий, особено при продуктите за интериорен монтаж;

 • Развитие на текстилните материали в посока полиестер, стъкловлакно, тревира и особено към SCREEN – материал с мрежеста структура и високи топлоизолационни характеристики;

 • По-широко приложение на дървото като слънцезащитен материал;

Направи Запитване